آموزش کامپیوتر

نمونه سوال درس چند رسانه ای

دانش آموزان سال سوم هنرستان به منظور آمادگی جهت آزمون پایانترم این درس، چند نمونه سوال کتبی در این قسمت قرار می گیرد. نمره آزمون کتبی 4 نمره از 20 نمره پایانی خواهد بود. 16 نمره آن مربوط به پروژه و آزمونهای مستمر و تمرینهای عملی مستمر می باشد. امید است با مطالعه نمونه سوالات نمرات خوبی در آزمون کسب کنید. 

دانلود سوالات فصل اول تا سوم 

دانلود سوالات فصل چهارم تا پنجم 

دانلود سوالات فصل هشتم تا دهم 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.